Category Archives: Χωρίς κατηγορία

Παρουσίαση των μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. που μετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές

Τους Μηχανικούς ΤΕ της ΕΕΤΕΜ Λάρισας, που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια  των συνδυασμών του Νομού στις επερχόμενες  Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, παρουσίασε  η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή δηλώνοντας την υποστήριξή της, στο επιστημονικό δυναμικό που εκπροσωπεί η ένωση.

Καλεί δε τους Συναδέλφους Μέλη της να στηρίξουν με τη ψήφο τους, όλους τους Μηχανικούς ΤΕ σε όποιο ψηφοδέλτιο είναι υποψήφιοι.

Εύχεται επίσης σε όλους τους υποψηφίους, καλή δύναμη και επιτυχία στην προσπάθεια τους.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ:

1.ΓΑΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3.ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

4.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

5.ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

6.ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΥΣΑ

7.ΜΙΓΔΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

8.ΜΙΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

9.ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

11.ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

12.ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑ ΥΔΕ

Το Ν.Τ. Λάρισας της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
διοργανώνει πρόγραμμα κατάρτισης για τα μέλη του με θέμα:
Εφαρμογή της υπ΄αριθ. Φ50/503/168 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 844 Α΄ 16-05-2011)
Νέος τρόπος ηλεκτροδότησης ακινήτων πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384
Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος ήταν μια διαρκής ανησυχία των μελών αλλά
και ένας από τους στόχους διεκδίκησης στους οποίους είχε δεσμευτεί η σημερινή
διοίκηση του Ν.Τ. Λάρισας.
Με την ευκαιρία αυτή η Δ.Ε. υπόσχεται ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή για την
πραγματοποίηση και αλλων σεμιναρίων.
Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί δυνατότητα στην ομάδα διοργάνωσης σεμιναρίων να
καταρτίσει ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των
μελών με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, του νέου πτυχιούχου μηχανικού.
Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείται στη γραμματεία της ΕΕΤΕΜ.
Ιωνος.Δραγούμη 9 τηλ: 2410259846 email: info@eetemlar.gr

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΓ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
Κα. Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία εκπροσωπείτε όλεςτ ις
κοινωνικές τάξεις μέσω των οποίων εκφράζεστε, υπηρετείτε και αποφασίζετε για την
ευημερία των πολιτών, την εξέλιξη και την πρόοδο αυτών σε όλους τους τομείς και
ειδικότερα στους τομείς της παιδείας, της υγείας, των εργασιακών σχέσεων της
κοινωνικής ασφάλισης και των κοινωνικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός του Νομού:
Σας κάνουμε γνωστό ότι :
Στη Λάρισα και επί της οδού Ι. Δραγούμη 9 στον 2
ο
όροφο στεγάζεται και λειτουργεί το
Νομαρχιακό τμήμα της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
το οποίο αριθμεί χίλια διακόσια (1200) και πλέον μέλη, όλοι τους πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.
της χώρας μας με την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρονικού,
Πληροφορικής, Γεωπληροφορικής, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Έργων Υποδομής,
Δομικών έργων, Τοπογραφίας και λοιπών ειδικοτήτων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι:
Τα Τ.Ε.Ι. με τον Ν 2916/2001 αλλά και με τον Ν 3549/2007 εντάχθηκαν στην ανώτατη
εκπαίδευση και το παρόν νομοσχέδιο επιλύει λειτουργικά προβλήματα (ΤΕΙ και
πανεπιστημίων), οι δε πτυχιούχοι που αποφοιτούν από τα Τεχνολογικά Ιδρύματα, είναι
επιστήμονες με επαγγελματική επάρκεια, διαπρέπουν κατά χιλιάδες σε μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών στη χώρα μας και στο εξωτερικό και δεν περιμένουν την άδεια
ενός καθηγητή που είναι προσκολλημένος στο συντεχνιακό παρελθόν του.
Για την μη τήρηση των παραπάνω πρόσφατα το Ευρωπαϊκό δικαστήριο με απόφαση
του καταδίκασε τη χώρα μας για παραβάσεις κοινοτικής Νομοθεσίας με αφορμή την
κοινοτική οδηγία 89/48 επειδή ορισμένες ομοιοεπαγγελματικές συντεχνίες θέλουν να
βλέπουν τις εξελίξεις και την πρόοδο στον τεχνολογικό τομέα με κοντόφθαλμη
αντίληψη και υστεροβουλία και λειτουργούν ως γρανάζι καθυστέρησης.
Σας επισημαίνουμε ότι :
Ηδιαιώνισητωναπεριορίστωνεπαγγελματικώνδικαιωμάτωντωνπτυχιούχων
ορισμένων κατηγοριών πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών, πέραν των ορίων της
ειδικότητας και χωρίς να καλύπτονται από τα προγράμματα σπουδών τους, απλώς
επιβεβαιώνει την αντοχή της αναχρονιστικής τεχνικής νομοθεσίας στην Ελλάδα.
Τονίζουμε δε ότι για τα επαγγελματικά δικαιώματα κρίνουν και αποφασίζουν τα
θεσμοθετημένα από την επίσημη πολιτεία αντίστοιχα αρμόδια όργανα όπως το ΣΑΤΕ, το
ΣΑΠΕ και το ΥΠΕΠΘ και όχι οι παραπάνω μεροληπτικές συντεχνίες
 • Αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου πολύ πρόσφατα ο αρμόδιος Υπουργός των
  οικονομικών κατέθεσε σχέδιο νόμου με το οποίο θα ενσωματώνεται στην εθνική
  νομοθεσία η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των κλειστών
  επαγγελμάτων 123/2006.
  Σας διευκρινίζουμε ότι:
  Οιπτυχιούχοι των (ΑΤΕΙ) Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διατων
  συλλογικών τους επαγγελματικών οργανώσεων θα ανασυνταχθούν για να εκφράσουν
  προς κάθε κατεύθυνση προτείνοντας και διεκδικώντας το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, δηλαδή την
  επαγγελματική κατοχύρωση μέσω της πολιτείας χωρίς υπεκφυγές και υποθέσεις.
  Ηπολιτείαπρέπειναμαςαντιμετωπίσειμερεαλισμόκαιμακριάαπόκοντόφθαλμες
  συντεχνιακές αντιλήψεις. Διότι όπως όλοι οι πολίτες δικαιούνται και απαιτούν την ίση
  μεταχείριση σε μια κοινωνία Ισονομίας και ίσων επαγγελματικών ευκαιριών εφόσον
  θωρακίζονται και κατοχυρώνονται από νόμους που επίσημα η Πολιτεία θεσπίζει έτσι κι
  εμείς οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. δικαιούμαστε. Το Νομαρχιακό τμήμα Λάρισας
  προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος μιας σειράς Νόμων όπως Ν 1404/1989, 2916/2001
  3549/2007 το ΠΔ 318/84 την κοινοτική οδηγία 89/48, 36/2005 που προσδιορίζουν τον
  ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας και ύπαρξης των Ανωτάτων Τεχνολογικών
  Ιδρυμάτων όπου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συνεκτικού κοινωνικού ιστού
  της χώρας.
  Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε
  1. Την παροχή τεχνογνωσίας στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων
  κατά την διάρκεια σπουδών.
  2. Την χορήγηση ισχυρών πτυχίων έτσι όπως καθορίζονται από τους Ν.1404/89,
  2916/01, 3549/07
  3. Τον προσδιορισμό επαγγελματικής κατοχύρωσης ΠΔ318/84 με πλήρη
  εφαρμογή των άρθρων.
  4. Την καθιέρωση, τη διαμόρφωση αλλά και τον εκσυγχρονισμό του Νέου Κώδικα
  Δημόσιων Υπαλλήλων με την συμμετοχή και αξιολόγηση των πτυχιούχων σε
  όλες τις βαθμίδες της Ιεραρχίας ΠΔ30/1990, ΠΔ 194/1988
  5. Το δικαίωμα συμμετοχής των πτυχιούχων στις προκηρύξεις κάλυψης θέσεων
  όλων των βαθμίδων στις ΔΕΚΟ.
  6. Την βελτίωση των κανονισμών και εγκύκλιων του ΥΠΕΧΩΔΕ και συναρμόδιων
  Υπουργείων σε ότι αφορά τα Επαγγελματικά δικαιώματα, τα πιστοποιητικά
  εγγραφής στα μητρώα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ-την διεύρυνση των εργοληπτικών πτυχίων
  για τα Δημόσια Έργα χωρίς περιορισμούς και χρονικές δεσμεύσεις.
  7. Την δημιουργία και ίδρυση αυτόνομου επιμελητηρίου για τα μέλη μας
  πτυχιούχους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων αντίστοιχου Νομοθετικά-
  θεσμικά-διαρθρωτικά-λειτουργικά με άλλα παρόμοια που έχει αποδεχθεί η
  πολιτεία.
  Γιατιςπαραπάνωαπόψειςμας-θέσειςκαιδιεκδικήσειςσαςκαταθέτουμετο
  Υπόμνημα αυτό με την δέσμευση σας να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για
  την δίκαιη επίλυση που χρόνια τώρα μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει ως κλάδο.
  Πουθενάαλλούκαισεκαμίαάλληκοινωνικήομάδαδενσυμβαίνειαυτόςο σκληρός
  εμπαιγμός και η ανάλγητη υποκρισία της πολιτείας που μέσω ορισμένων
  Πανεπιστημιακών, Τεχνοκρατών Συμβούλων και Γεν. Γραμματειών παρασύρεται σε
  λανθασμένες και άδικες υπουργικές αποφάσεις και Π.Δ. εις βάρος των Πτυχιούχων
  Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Σεμιαπροσπάθειαειλικρινούςκατανόησηςεκμέρουςσαςκαιτουμεγέθουςτου
  προβλήματος και της κατανόησης της αδικίας που καταμαρτυρείται στους πτυχιούχους
  των ΤΕΙ που απαριθμούν 40.000 χιλιάδες και πλέον από την ίδρυση των ΤΕΙ:
  Γραφεία: 2410/259846 FAX: 2410/539020 Από 19:00-21:00
  KIN Προέδρου: 6932 446883 e-mail Προέδρου: georgios_vartalas@yahoo.gr
  ΤέλοςεκμέρουςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουσαςευχόμαστεΚαλήδύναμηκαι
  αγωνιστικότητα στον προεκλογικό σας αγώνα και εκπλήρωση των προσδοκιών σας για
  τον καθένα χωριστά.
  Με τιμή
  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ