ΝΔΕ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1.Βαρτάλας Γεώργιος του Παναγιώτη Πρόεδρος
2.Κωνσταντάκος Αθανάσιος του Χρήστου Αντιπρόεδρος
3.Χατζησαλάτα Γεωργία του Λεωνίδα Γενικός Γραμματέας
4.Σελήνη Μαρία του Βασιλείου Γραμματέας Οικονομικού
5.Βαρταλάς Παναγιώτης του Γεωργίου Β’ Αντιπρόεδρος
6.Ζησάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου Μέλος
7.Καραβιδες Γεώργιος του Νικολάου Μέλος
8.Κεκελέκης Νικόλαος του Γεωργίου Μέλος
9.Μίχος Τριαντάφυλλος του Χρήστου Μέλος