Μικροάρθρο

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΤΖΑΧΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟ

Λάρισα 24 Νοεμβρίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση με τον κύριο Τζαχάνη Άγγελο καθηγητή της Μηχανολογίας
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας είχε ο Πρόεδρος του Π.Τ. Λάρισας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Γεώργιος Βαρταλάς και η Αντιπρόεδρος Γεωργία Χατζησαλάτα με
επίκεντρο της συζήτησης τον Ν 3661/2008 που αφορά τους Ενεργειακούς
Επιθεωρητές.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ

Η Επιστημονική ΈνωσηΤεχνολογικής Εκπαιδευτικής Μηχανικών Περιφερειακό
Τμήμα Λάρισας σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΕΛΟΤ HD
384. Στην εκδήλωση αυτή οι πολίτες της Λάρισας, οι φορείς, οι εργοδότες και οι
εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σωστά και υπεύθυνα από
θεσμικούς ομιλητές οι οποίοι είναι ειδικευμένοι στα θέματα:
1. Προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων.
2. Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας.
3. Προστασία έναντι θερμικών επιδράσεων.
4. Απομόνωση και διακοπή – Εφαρμογή των μέτρων προστασίας.
5. Διασφάλιση της ποιότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
6. Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού.
7. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για κολυμβητικές δεξαμενές, Σάουνες, Εργοτάξια,
Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, Χώροι οργανωμένης
κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και Μεγάλοι εκθεσιακοί χώροι.
ΗημερίδαθαπραγματοποιηθείτηνΠέμπτη 3Δεκεμβρίου2009στις18:00μ.μ.στη
Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
18:00 μ.μ. : Προσέλευση, εγγραφές, καφές
18:30 μ.μ. : Χαιρετισμός έναρξη
18:30 – 20:00 μ.μ. : Παρουσίαση – ενημέρωση των θεματικών ενοτήτων.
Γιατην προσπάθεια μαςαυτή και γιατην ευρύτερη –ανοιχτή ενημέρωσητων μελών
μας, των φίλων και όλων των πολιτών του Νομού παρακαλούμε εφ’ όσον υπάρχει
διάθεση από τη μεριά σας να μας καλύψετε την εκδήλωση δημοσιογραφικά.
Σας ευχαριστούμε εκτων προτέρων και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
πληροφορία.
Ο Γεν. Γραμματέας                                                             O Πρόεδρος
Μικροάρθρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Το Π.Τ. / Λάρισας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σε συνεργασια με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Vellum Education
Services ως αποκλειστικός συνεργάτης του τμήματος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστημίου Cambridge
για τα αναγνωρισμένα διπλώματα πληροφορικής στην Ευρώπη και το φροντιστήριο Easy Computer
School, ανακοινώνει μια μοναδική προσφορά για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. / Π.Τ. Λάρισας.
Ηπροσφοράαφοράτηνεπιδότησητωνδιδάκτρωνστοσύνολοτουςέτσιώστε,όσαμέλητης
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. / Π.Τ. Λάρισας ή μέλη των οικογενειών τους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό πληροφορικής με το κύρος και την αξιοπιστία του πανεπιστημίου Cambridge, να
παρακολουθήσουν τα επιδοτούμενα σχετικά μαθήματα που αφορούν:
Βασικές δεξιότητες ΑΣΕΠΟΕΕΚ τριών (3) ενοτήτων
ΈκδοσηπιστοποιητικούCambridge International Full Diploma in IT Skills, διάρκειας σαράντα
(40) ωρών (ταχύρρυθμο). Οι διδακτικές ενότητες του πιστοποιητικού είναι α) Επεξεργασία κειμένου
(Word), β)Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και γ) Υπηρεσίες διαδικτύου (Explorer & Outlook).
Τα διπλώματα πληροφορικής του Cambridge είναι :
1. Αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο
2. Γίνονται αποδεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.
3. Αποτελούν ένα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά για προσλήψεις.
Πληροφορίεςγιατους ενδιαφερόμενους δίδονταιστηνγραμματείατουΠ.Τ./ Λάρισας στη διεύθυνση
Ι.Δραγούμη 9 Β’ Όροφος από τις 19:00 εώς 21:00 και μέρες από Δευτέρα εώς Πέμπτη. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. η βεβαίωση οικονομικής
ενημερώτητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα δίδεται από την γραμματεία του περιφερειακού
τμήματος.
Λάρισα 22/09/2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΤΑΛΑΣ