ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Print Friendly, PDF & Email
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ. Βαρταλά στον καθιερωμένο χορό και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
στις 12 Φεβρουαρίου 2010
Σταπλαίσια τωνκοινωνικών δραστηριοτήτων το Π.Τ Λάρισαςυλοποιώνταςάλλη μια
υπόσχεση δέσμευση προς τα μέλη του πραγματοποιεί την αποψινή εκδήλωση :
Κύριε Πρόεδρε του ΤΕΙ Λάρισας
Κύριε Γενικέ Γραμματέα της ΟΣΕΠ/ΤΕΙ
Κύριε Πρόεδρε του ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Φίλες και φίλοι
Απόψε,εδώ,τούτητηνώραοκλάδος μαςβρίσκεταιστοπιοδύσκολοσταυροδρόμι
των τελευταίων ετών ενώ οι εξελίξεις τρέχουν, τα προβλήματα και τα αιτήματα των
Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων παραμένουν
κλειδαμπαρωμένα στο χρονοντούλαπο της σκοπιμότητας των συναρμοδίων
Υπουργείων επειδή τα πατρονάρει μια συγκεκριμένη συντεχνία η οποία υπηρετεί και
προσδιορίζει τα εργασιακά και κοινωνικά της συμφέροντα με στείρα αντίληψη και
υστερόβουλη σκέψη, παραβιάζοντας έτσι τους κανόνες ενός υγειούς επαγγελματικού
ανταγωνισμού αγνοώντας νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις που
επίσημα το Ελληνικό Κοινοβούλιο δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει. Η δε πολιτεία
αντί της ορθής εφαρμογής προτιμά να πληρώνει πρόστιμα παραβιάζοντας έτσι κάθε
έννοια της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών, μεταξύ των νέων επιστημόνων του
Τεχνολογικού και του Πανεπιστημιακού τομέα. Η ίδια χωρίς την απαιτούμενη ελάχιστη
κοινωνική ευαισθησία.
1
ον
) Δεν εφαρμόζει με τρόπο αντικειμενικό και αξιόπιστο αλλά και με σεβασμό την
κείμενη νομοθεσία για τον ανώτατο ακαδημαϊκό χαρακτήρα των ΤΕΙ.
2
ον
) Δεν ρυθμίζει άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών
των ΑΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων που εκκρεμούν.
3
ον
) Δεν απαλάσεται από την νοοτροπία και την υπέρβαση της παραδοσιακής
αντίληψης και της συντεχνιακής λογικής.
Τελικά φυγοπονεί και μας ταλαιπωρεί ως κλάδο για 30 και πλέον χρόνια :
1
ο
) Γιατί δεν καθιερώνει και δεν χρησιμοποιεί αξιόπιστους μηχανισμούς με βάση τα
διεθνώς αποδεκτά κριτήρια πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων.
2
ο
) Γιατί υποκύπτει στους συντεχνιακούς εκβιασμούς και δυστυχώς το ΥΠΕΠΘ δεν
προβαίνει στην έκδοση Π.Δ. για την εξασφάλιση της επαγγελματικής κατοχύρωσης των
Πτυχιούχων των ΑΤΕΙ έτσι ώστε να παύσει να διαιωνίζεται μέχρι σήμερα, στον εικοστό
πρώτο αιώνα, η μακρόχρονη πολιτική , οικονομική και επαγγελματική ομηρία
μεσαιωνικού τύπου